加勒比海

加勒比海
加勒比海

カリブ海 Caribbean Sea

ここにも中国企業の手が伸びている。

jia1 le4 bi3 hai3


スポンサーサイト

テーマ : 中国語 - ジャンル : 学問・文化・芸術